Hotline 24/7 : +84 (‭0)919164679 Email: info@thesuntourist.com

For rent

47 chỗ Hyundai Universe-Noble K47

Cho thuê xe

Hiệu: Hyundai Universe
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

7 chỗ TOYOTA INNOVA 2.0(V,G,E)

Cho thuê xe

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2016 – 2017
Màu xe:
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

45 chỗ Hyundai Universe

Cho thuê xe

Hiệu: Hyundai Universe
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

45 chỗ Hyundai Aero Space

Cho thuê xe

Hiệu: Hyundai Aero
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H410)

Cho thuê xe

Hiệu: THACO Universe HB120S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H380)

Cho thuê xe

Hiệu: THACO Universe HB120S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

43 chỗ THACO UNIVERSE Deluxe (TB120LS)

Cho thuê xe

Hiệu: THACO UNIVERSE TB120LS-W375III
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

47 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120S)

Cho thuê xe

Hiệu: THACO UNIVERSE TB120S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

47 chỗ THACO UNIVERSE DELUXE (TB120S)

Cho thuê xe

Hiệu: THACO UNIVERSE TB120S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

30 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120LS)

Cho thuê xe

Hiệu: THACO UNIVERSE TB120LS -W375III
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

29 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASI)

Cho thuê xe

Hiệu:  SAMCO TOWN
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

34 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASIII)

Cho thuê xe

Hiệu: Hyundai Universe
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

34 chỗ SAMCO (nền Isuzu)

Cho thuê xe

Hiệu: SAMCO
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

29 chỗ SAMCO COUNTY

Cho thuê xe

Hiệu: SAMCO County
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

29 chỗ THACO COUNTY

Cho thuê xe

Hiệu:  Thaco County (Thân dài)
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

29 chỗ HYUNDAI – COUNTY

Cho thuê xe

Hiệu: Hyundai County (3 cục)
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

16 chỗ Mercedes Benz Sprinter

Cho thuê xe

Hiệu: Mercedes Benz
Đời xe: 2010 -2016
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

16 chỗ Ford TranSit

Cho thuê xe

Hiệu:Ford
Đời xe:
2014 -2016
Màu xe: đa sắc
Giá thuê: liên hệ
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

© thesuntourist.com